strategie, Bureau Brainz, groot te zijn om op te vallen

Strategie, je hoeft niet groot te zijn om op te vallen

Marketing strategie is een uitgewerkt plan om de doelstellingen uit uw ondernemingsplan tot een succes te maken. Uw marketing strategie kan meerdere doelen hebben zoals naamsbekendheid opbouwen, imago vergroten of omzet verhogen (uiteraard ook in combinatie).

Inhoud van een marketing strategie

Bij marketing strategie kan je denken aan zaken zoals wie is je doelgroep, wat is exact je product en/of dienst, wat verwacht je te verkopen, waar liggen je kansen, welke middelen ter promotie zet je in, welke valkuilen zijn er, etc.  Een marketing strategie bestaat echter voor 99% uit vaste elementen.

 1. Doelstelling
 2. Kansen en bedreigingen van de markt
 3. Sterktes en zwaktes van de organisatie
 4. Overzicht van de marketinginstrumenten
 5. Bepalen instrumenten

Bijsturen na uitzetten marketing strategie

Een marketing strategie geeft handvatten bij het opzetten van de te nemen stappen. Een strategie is natuurlijk wel een aanname op basis van vooronderzoek, je zult dus altijd merken dat er verschillen zijn ten opzichte van de werkelijkheid. Dit komt doordat de markt en uw organisatie in beweging zijn. Je hebt te maken met trends, veranderende wetgeving, concurrentie, enz. Het is daarom van belang om de uitgezette route continu te blijven monitoren en bij te sturen om zo de vastgestelde doelen te realiseren.

Strategie op basis van logica

Moet je dan altijd een compleet strategisch plan laten maken of zijn er alternatieven? Het is natuurlijk het mooist als er een compleet strategisch handboek gemaakt kan worden. We zijn echter wel realistisch genoeg om te weten dat er altijd rekening gehouden moet worden jouw wensen en marketingbudget. Alleen wat tips en adviezen over enkele onderwerpen is dus ook mogelijk. Door onze ervaring weten we waar de kansen en eventuele knelpunten liggen.

Cases Bureau Brainz

 • logo architectuurwonen cases Bureau Brainz
  Grafisch ontwerp Architectuurwonen
 • logo opbroekwonen cases Bureau Brainz
  Project promotie Ten Brinke Bouw
 • Knobben caravans logo cases bureau brainz
  Grafisch ontwerp Knobben caravans en campers